Passionate People

Inspiration, idéer och annat intressant


innehåll för personer med nedsatt rörlighet

6 olika sätt där Soft Tilt erbjuder avlastning för både brukare och vårdgivare

Soft Tilt

Att arbeta som vårdare kan vara mycket givande. Det kan också vara ett tungt arbete, med många förflyttningar av sängliggande patienter, vilket kan ta ut sin rätt för samtliga inblandade. Soft Tilt är ett omvårdnadshjälpmedel som automatiskt positionerar om sängliggande personer. Det finns sex stora fördelar som kan förändra din arbetsmiljö — eller vården som du själv får.

De sex stora fördelarna med Soft Tilt

  • Ompositioneringen sker automatiskt

Du kan programmera Soft Tilt så att den försiktigt vänder patienten enligt förinställda tider, och i olika vinklar under natten, baserat på det personliga behovet. Det gör att:

  • Patienter med Soft Tilt sover bättre

De försiktiga vändningarna gör patienterna mindre benägna att vakna till följd av obehag, och det är troligare att de fortsätter sova. En mer utvilad patient mår bättre.

  • Risken för att det uppstår trycksår är mindre

På grund av den regelbundna ompositioneringen av kroppen är det mindre sannolikt att patienten utvecklar komplikationer vid sängliggande under långa perioder. Genom att vända kroppen med jämna mellanrum minskar risken för tryck som kan orsaka allvarliga hudskador.

  • Soft Tilt minskar en del av de tunga förflyttningarna för personalen

Hur ofta har du avslutat ett arbetspass med värkande rygg? Att behöva förflytta en person flera gånger om dagen, och att behöva göra det med flera personer är något som ofrånkomligen tar ut sin rätt hos personalen. Användning av Soft Tilt bidrar till en säkrare arbetsplats och att arbetsskador kan förhindras.

  • Systemet bidrar till en förbättrad arbetsmiljö

Om du arbetar ensam, kommer användning av Soft Tilt göra att förflyttningar och omvårdnad i sängen blir mycket enklare. Det betyder även att färre besök behövs för att hjälpa patienten. Det gör att du får tid över till andra uppgifter och du vet att patienten får bra vård även när du är upptagen med annat. Dessutom gör Soft Tilt det möjligt att ha färre personal som har jour. Användning av Soft Tilt kan frigöra pengar som istället kan läggas på att ge patienterna bättre vård på andra områden;

  • Soft Tilt gör andra vårduppgifter enklare

Genom att använda tiltfunktionen är det enklare att applicera en lyftsele och man behöver inte längre använda sig av glidlakan. Andra moment i den personliga vården, som att hjälpa en patient att byta kläder, blir också lättare.

Se Soft Tilt i aktion:

I det här klippet kan du se hur Soft Tilt ändrar läge, och utvärdera om det skulle kunna hjälpa dig i ditt arbete:

Låter det som att Soft Tilt är något du har användning för?

Besök www.invacare.se eller kontakta oss här.