Passionate People

Inspiration, idéer och annat intressant


innehåll för personer med nedsatt rörlighet

Vanliga medicinska termer som är bra att känna till

Medicinska termer vid ryggmärgsskada

Om du har en relativt ny ryggmärgsskada tampas du kanske fortfarande med att lära dig betydelsen av olika medicinska termer som du aldrig hört talas om tidigare.

För att hjälpa dig på traven har vi sammanställt en lista med vanligt förekommande termer.

 

Läkare och terapeuter

 

Neurokirurg

en specialist som utför operationer vid hjärn- och ryggmärgsskada

Neurolog

en specialist som diagnostiserar och behandlar sjukdomar och störningar i nervsystemet

Urolog

en specialist som diagnostiserar, behandlar och utför operationer på det urologiska systemet samt manliga reproduktionssystemet

Gastroenterolog

en specialist som arbetar med sjukdomar och störningar i mag-/tarmkanalen, inklusive mage och inälvor

 

Rehabiliteringssköterska 

sjuksköterska med specialisering på rehabilitering och återuppbyggande

Friskvårdsterapeut

terapeut som arbetar med fritids- och aktivitetsbaserade moment i en systematisk process för att stärka patientens välmående

Sjukgymnast / Fysioterapeut

terapeut som arbetar med motoriska nedsättningar med utgångspunkt från leder, muskler och nerver

Fysiatriker

Läkare specialiserat på behandling av fysiska sjukdomar och skador som påverkar hjärnan, ryggmärgen, nerverna, benen, lederna, ligamenten, musklerna och senorna och specialiserad på att återställa eller förbättra funktionsförmågan hos patienter med fysiska funktionshinder, t ex vid ryggmärgsskada.

Arbetsterapeut

hjälper patienten att lära sig vardagliga aktiviteter och finmotoriska moment som t.ex. att skriva för hand

 

Tester och procedurer

 

  • Sensory Index Score (SIS) – metod i vilken man vidrör och prickar 28 punkter på kroppens båda sidor för att avgöra hur mycket patienten kan känna
  • Myelografi – röntgenmetod i vilken bläck injiceras i ryggmärgen för att nervrötterna ska synas tydligare
  • Magnetisk resonanstomografi (MRI) – bilder som skapas av ett magnetfält och radiovågor som ger en mer detaljerad bild av vävnader och organ
  • Motor Index Score (MIS) – ett poängsystem som används för att avgöra muskelstyrkan hos tio olika muskler på vardera sidan av kroppen på en skala från 0 till 5
  • Datortomografi (CT-röntgen) – metod som tar detaljerade bilder av kroppsdelar genom röntgen av tvärsektioner av området, som sedan sätts ihop i dator
  • ASIA/ISCoS Exam and Grading System – standardiserat testsystem som används de första 72 timmarna efter en skada för att fastställa patientens framtida återhämtningsmöjligheter och rehabiliteringsbehov

Medicinska termer

 

Tetraplegi 

förlamning från nacken och ned med delvis eller helt förlorad funktion i armar och ben

Paraplegi 

förlamning som påverkar bålen och bägge benen

Motorisk funktion 

förmågan till frivillig muskelkontroll

Ofullständig skada 

viss motorisk funktion eller känslighet kvarstår under skadenivån

Fullständig skada 

fullständig funktionsförlust under skadenivån

 

Eftersom din hälsa kan komma att förändras genom åren kan det dyka upp nya medicinska termer som du inte känner till. Detta händer när nya hälsoproblem uppstår, eller när medicinska framsteg sker. Det bästa du kan göra är att alltid prata med din läkare när du stöter på nya termer. Det är väldigt viktigt att känna till definitionen för olika termer så att du kan diskutera och ta ansvar för din hälsa.

 

Texten är översatt från engelska. Skrivet av:  Annie Beth Donahue är professionell skribent med inriktning på hälsa och funktionshinder. Du hittar henne på  www.anniebethdonahue.com