Passionate People

Inspiration, idéer och annat intressant


innehåll för personer med nedsatt rörlighet

Kiropraktor eller osteopat: Vem ska du boka tid hos?

Kiropraktor eller osteopat?
Dela detta innehåll:

En del personer väljer att besöka en kiropraktor eller osteopat för att få hjälp att bli kvitt sina ryggsmärtor. Båda typerna av doktorer är av uppfattningen att en frisk ryggrad är mycket viktigt för den övergripande hälsan och hela kroppens integritet.

Men det finns också ett antal grundläggande skillnader. Innan du väljer vilken av dem du ska besöka är det bra att känna till vilka likheter de har och hur de skiljer sig åt.

Kiropraktorer

Kiropraktisk vård som behandlingsform grundades 1895. Kiropraktorer fokuserar på kroppens biomekanik. De anser att ryggradens struktur och hur väl den fungerar påverkar det muskuloskeletala systemet och nervsystemet.

Kiropraktorer behandlar smärta (och ibland andra problem) genom att manipulera ryggraden. De gör ”justeringar” för att räta upp ryggraden igen. Kiropraktorer anser att om ryggraden är rak kommer kroppen kunna självläka. Kiropraktorer är inte medicinskt utbildade och förskriver inte läkemedel.

Osteopater

Behandlingsformen osteopati grundades på 1870-talet. Den fokuserar på förhållandet mellan det muskuloskeletala systemet och den allmänna hälsan. Enligt American Association of Colleges of Osteopathic Medicine är ”Osteopatisk medicin en egen typ av sjukvård som grundar sig på filosofin att kroppens alla system är sammankopplade och beroende av varandra för god hälsa.”

Både de osteopater som har utbildats i USA och de som har utbildats i Europa har alla titeln DO. I USA står förkortningen för Doktor i Osteopati, i Europa står förkortningen för Diplom i Osteopati. Osteopater utbildade i USA kan förskriva läkemedel och har fullständiga rättigheter att utöva medicinsk praktik både i USA och i 44 andra länder. Osteopater som har ett Diplom i osteopati får inte förskriva läkemedel utan fokuserar huvudsakligen på tekniker för spinal manipulation.

Likheter

En kiropraktor eller osteopat har samma filosofi, dvs. att ryggradens hälsa påverkar din allmänna hälsa. De anser att arbete med ryggraden optimerar nervsystemets funktion och förbättrar blodflödet till kroppens system. För att åstadkomma detta manipulerar de lederna och masserar ibland muskler och vävnad.

Det primära målet är att lindra värk och smärta i kroppen. Ibland har de sekundära mål som att hantera problem kopplade till cirkulationen, matsmältningen eller huvudvärk. Deras diagnosprocess innebär främst att de observerar och vidrör ryggen.

Skillnader

Kiropraktorer fokuserar främst på justering av ryggraden. De anser att detta lindrar smärta genom att förhindra förekomsten av nerver som har kommit i kläm och annat som försämrar nervsystemets funktion. Osteopater däremot ser mer till hela kroppen och fokuserar på dess struktur.

Osteopater tenderar att som regel behandla flera olika störningar medan de flesta kiropraktorer fokuserar på muskel- och ledvärk.

Kiropraktorer använder sig ofta av tester som röntgen och magnettomografi. En del har till och med röntgenutrustning på sin klinik. Osteopater förlitar sig mer på sin egen fysiska undersökning och remitterar i allmänhet patienter om de upplever att det behövs fler diagnostiska undersökningar.

Osteopater använder vanligtvis ett större antal tekniker för att manipulera kroppens helande system. De kan behandla muskler och mjuk vävnad mer eller manipulera andra leder i kroppen. Kiropraktorer fokuserar främst på justeringar av kotorna i ryggraden.

När det gäller besökstidens längd tenderar besöken hos kiropraktorn att vara kortare. Kiropraktorer fokuserar på att göra justeringar på patienten och sedan skicka hem denne igen. Osteopater kan lägga mer tid på att tala med patienten eftersom de har en bredare ansats. Det betyder även att kiropraktorer träffar sina patienter oftare, medan det kan gå längre tid mellan behandlingarna hos osteopaten.

Att fatta ett beslut

Att välja om man ska boka tid hos en kiropraktor eller osteopat är ett personligt val. Du måste fundera över vilket problem du vill åtgärda och därefter bestämma vem som kan behandla det bäst. Hur komplicerat är ditt problem? Är det främst ryggen, eller har du problem även med andra leder och vävnader? Baserat på svaren på dessa frågor väljer du den behandlare som du tror kan ge dig den bästa hjälpen.

Texten är översatt från engelska. Skrivet av:  Annie Beth Donahue ‒ professionell skribent med inriktning på hälsa och funktionshinder. Du hittar henne på www.anniebethdonahue.com