Passionate People

Inspiration, idéer och annat intressant


innehåll för personer med nedsatt rörlighet

Kom upp för trappan med en trappklättrare!

Trappklättrare

De flesta som bor i hus med flera våningar tar för givet att de alltid kommer att kunna använda dessa. Men sjukdom, skador eller hög ålder kan betyda att det plötsligt blir svårt – eller kanske helt omöjligt – att ta sig upp för trapporna. I samband med detta slutar det hela ofta med att delar av huset inte längre används, eller att man i vissa fall tvingas flytta från den bostad som man annars tycker så mycket om. För att förhindra detta har det tagits fram diverse hjälpmedel, som t ex trappklättrare,  som har till syfte att se till att trapporna inte längre utgör ett oöverstigligt hinder.

Olika lösningar

Trapphiss

En möjlighet är att få installerat en trapphiss i ditt hem. Installationen kräver naturligtvis en del arbete och tid och skapar en störning i vardagen, men när den väl är på plats är det enkelt att ta sig från ett plan till nästa.

Lyftplattform

Denna etableras i ett hisschakt i hemmet, där t.ex. en L-formad plattform åker upp och ned så att användarna kan transporteras mellan våningsplanen efter behov.

Trappklättrare: Scalamobil – den enkla, alternativa lösningen

En Scalamobil är ett smart hjälpmedel som hjälper rullstolsanvändare att ta sig upp och ner för trappan utan att behöva lämna rullstolen. Den är batteridriven och laddas med en vanlig batterikabel. En Scalamobil monteras på rullstolen och kan därefter lyfta användaren upp eller ner för en trappa. Som visat i videon är det en enkel process som är mycket smidig för användaren.

Medan en lyftplattform eller trapphiss i hemmet eller på arbetsplatsen löser problemet med en specifik trappa kan en Scalamobil eller annan trappklättrare lösa problemet med steg eller trappor oavsett var du befinner dig – så länge det är ström kvar i batteriet och du har någon som hjälper dig. Trappor är normalt kända för att vara ett problem för personer med en funktionsnedsättning – men det ändrar Scalamobil nu på.

Det viktigaste för dig är att tänka igenom de olika alternativen och göra det val som passar för just dig. Trapphiss, trappklättrare, lyftplattformar och liknande lösningar kan bokstavligt talat ge den som sitter i rullstol utökade möjligheter.

Alber Scalamobil