Passionate People

Inspiration, idéer och annat intressant


innehåll för personer med nedsatt rörlighet

En reserullstol kan vara din nyckel till verkligt oberoende

Frihet att resa, förflytta sig och se världen är en lyx som det är svårt för många att få tillgång till. Om du lever med ett funktionshinder kan bara tanken te sig som en dröm. Med en reserullstol öppnar sig nya möjligheter!

Vare sig du är född med ett funktionshinder eller har fått det senare i livet är behovet av att röra sig och hålla sig aktiv alltid något som finns inom dig. Men vad händer när dina fysiska begränsningar begränsar dig till svåra positioner eller utrymmen?

Hur en reserullstol hjälpte mig när jag var ett barn

”Jag har aldrig kunnat gå, men vid 12 års ålder genomgick jag en ryggradsfusionsoperation som gjorde att jag blev sängliggande i tio månader. Det var den svåraste tiden i mitt liv, för jag var bara ett barn. Jag var ivrig att lära mig, utvecklas och upptäcka världen. Plötsligt var allt jag hade en säng, och jag ville desperat fly bort från den. Att inte kunna gå är något helt annat än att vara ”fast” på en plats där du ser samma väggar varje dag och undrar vad som finns bortom dem.

När jag långsamt började återfå förmågan att sitta började det talas om en skolresa, och jag ville verkligen följa med mina klasskamrater på detta naturäventyr. Jag kunde inte sitta i min elektriska rullstol under hela resan, vilket var ett av de största hindren.

Jag ställde in mig på att stanna hemma och inte delta i denna fantastiska utflykt, men min lärare delade inte min uppgivenhet. Det dröjde inte länge innan hon hade ordnat så att jag kunde följa med i en bil liggandes på rygg i baksätet, och min portabla reserullstol kunde jag också ta med mig. En rullstol som kan fällas ihop och som är lätt att ta isär och bära. En stol som gjorde att jag kunde åka med i bilen och följa med de andra på min skolresa.

När jag kom fram och såg var jag skulle bo trodde jag inte mina ögon. Äntligen hade jag lämnat mitt sovrum bakom mig. Jag slapp att se världen utanför genom rummets fönster, och allt berodde på min reserullstol. Jag var fri och självständig igen.  Jag kanske inte kunde gå, men jag var mobil igen. Trots min begränsade rörelseförmåga var jag bokstavligt talat på resande fot.

Det är magiskt att uppleva saker och ting med egna ögon, att uppleva nya miljöer och befinna sig mitt i äventyret istället för att bara höra eller läsa om det. Det finns något unikt i varje individs upplevelser. Det jag såg skilde sig väldigt mycket från det som mina klasskamrater såg. Inte bara för att vi uppfattar saker annorlunda, utan för att vi har olika smak. Våra val är inte desamma heller, och att ha tillgång till en portabel reserullstol bidrog till att göra det till en unik erfarenhet.”

Att resa med funktionshinder i dag

I dag är det omöjligt att föreställa sig hur livet skulle se ut utan en portabel rullstol, speciellt eftersom resandet har blivit mer tillgängligt och överkomligt för alla delar av samhället, på ett helt annat sätt än det var för bara cirka tio år sedan. Tidigare var resande något som var förbehållet människor med höga inkomster och med en viss fysisk förmåga. Med förändringarna i turismen och resebranschen som öppnar dörren för många som tidigare såg på resande som en lyx, är det i dag möjligt för människor som lever med ett funktionshinder att resa.

Om du gör en snabb sökning på nätet hittar du minst fyra eller fem resebolag som erbjuder anpassade semestrar för människor som lever med ett funktionshinder. De erbjuder uthyrning av hjälpmedel som är nödvändiga för en skön semester. Lyftar, toalett-/duschstolar och reserullstolar är bara några av de saker som är livsviktiga när du inte befinner dig i din vardagliga miljö. Det är saker som gör att du kan koppla av och som gör det möjligt för alla att uppleva alla aspekter av resandet och att kunna se det som personer utan funktionshinder också ser.