Passionate People

Inspiration, idéer och annat intressant


innehåll för personer med nedsatt rörlighet

Rullstolsboxning: En ny paralympisk gren?

Rullstolsboxning

Många tycker nog kanske inte att rullstolsboxning är den bästa sporten att börja med för någon med funktionsnedsättning. Och än så länge är det inte många idrottare som har provat på det.

En organisation som heter Adaptive Boxing Organization (ABO) vill dock öka populariteten kring rullstolsboxning. Deras mål är att ta rullstolsboxning hela vägen till de paralympiska spelen. ”För oss handlar det främst om att hjälpa personer med funktionsnedsättning att tävla på högsta nivå, vilket i slutändan innebär de paralympiska spelen”, säger grundaren Colin Wood.

Rullstolsboxning: regler

Boxarna grupperas först efter funktionshinder. Därefter väljer de önskad viktklass bland sex divisioner. Reglerna liknar de regler som gäller vid olympisk amatörboxning.

Det finns dock klubbar som har anpassat sina regler. För närvarande fungerar boxningsklubbar ofta som enskilda enheter i olika städer och länder. De har kontakt med varandra via sociala medier och träffas på evenemang, men det finns inga officiella nationella eller internationella organisationer.

ABO arbetar för att bli en paraplyorganisation för alla lokala boxningsklubbar. Deras mål är att alla ska följa gemensamma regler och bestämmelser så att det finns en tydlig plan för att bli en paralympisk gren.

Wood kommenterade reglerna och säkerheten på följande sätt: ”Det finns skillnader i träningsprinciperna. Det finns även en hel del andra saker som vi har anpassat och säkerställt att de har blivit helt rätt av säkerhetsskäl.”

Adaptive Boxing Organization (ABO)

Enligt ABO:s hemsida är deras mål att fungera som en paraplyorganisation för att främja adaptiv sport. Deras mål är också att vara mentor för olika boxnings- och kampsporter i syfte att främja boxning och kampsporter i hela Storbritannien, Europa och för en bredare global publik. Samt ska de uppmuntra ett så brett deltagande i adaptiv sport som möjligt för att, i så stor utsträckning som möjligt, hjälpa alla klubbar, föreningar, skolor, universitet och individer som utövar adaptiv sport i deras strävan efter framgång och deltagande (delaktighet).

Utöver information om organisationen och dess mål är webbplatsen även värt ett besök för dem som vill börja med eller titta på adaptiv boxning eller kampsport. Det finns en sökfunktion för att ta reda på var dina lokala boxningsklubbar träffas. På sidan för evenemang visas tider och platser för olika matcher. Under Information finns länkar till regler och bestämmelser samt ett formulär för hälsoundersökning som avgör om det är säkert för dig att delta.

ABO har också en Facebook-sida. På sidan finns kort information samt inlägg om relevanta ämnen och evenemang.  Genom att gå med i Facebook-gruppen kan du få svar på dina frågor, komma i kontakt med andra rullstolsboxare och känna att du är en del av en gemenskap.

Paralympiska spelen

De paralympiska spelen har stränga säkerhetsregler och strikta bestämmelser. Enligt Craig Spence, ordförande för IPC, måste de dessutom ”skicka in en tydlig plan för hur de kommer att ta sporten vidare. Sporten måste praktiseras i stor utsträckning och regelbundet i minst 32 länder på fyra kontinenter innan den kan övervägas för det paralympiska programmet”.

Wood vet att det krävs höga ambitioner för att skapa så stor kännedom och delaktighet. Han tror att rullstolsboxning kommer att kunna uppfylla OS-kriterierna först 2024. I dagsläget är cirka 18 länder involverade, däribland Grekland, Brasilien, USA och Kanada. Organisationen har också fått stöd från England Boxning, som hjälpte dem att öka medvetenheten genom att bjuda in dem för att boxas på den TV-sända nationella finalen i Liverpool.

Wood är förhoppningsfull och tror att ABO kommer att uppnå sina mål. Han har redan skapat en mycket större publik för sporten än den hade för tre år sedan. ”När vi väl når paralympisk nivå, bör vi ha allt på plats för att visa världen vad vi kan”, säger Wood.

Läs bruksanvisningen noga och följ säkerhetsföreskrifterna för säker användning av Invacares produkter.