Passionate People

Inspiration, idéer och annat intressant


innehåll för personer med nedsatt rörlighet

Så får du ut mesta möjliga av din scooter

Scooter Orion Pro

En scooter gör det möjligt att förbli självständig och hjälper dem som har svårt att röra sig att behålla sin livsstil.  Detta är en av anledningarna till att de har blivit en allt vanligare företeelse i samhället.

De som äger en scooter måste dock tänka på några saker vad gäller underhåll av scootern:

Även om scooterns teknik har utvecklats avsevärt under de senaste tio åren, i synnerhet när det kommer till robusthet och design, måste ägare känna till de grundläggande underhållsbehoven för att se till att scootern fungerar som den ska och är i utmärkt skick.

Genom att följa dessa tips kan användaren fortsätta att använda sin scooter i många år.

Här beskrivs vad du behöver kontrollera eller tänka på:

Läs alltid igenom tillverkarens underhållsanvisningar. Där finns en lista över några grundläggande riktlinjer för säker scooteranvändning.

Batterier

Läs alltid igenom avsnittet avseende batteriunderhåll i bruksanvisningen. Håll batterier torra och rena.

  • Ladda batterierna regelbundet.
  • Batterierna kan påverkas av låga temperaturer (se Förvaring).
  • Batteriernas förmåga att hålla laddningen försämras med tiden beroende på användning och dagligt underhåll. Kontrollera alltid batterikapaciteten innan du använder din scooter.

Rengöring och skador

Genom att regelbundet rengöra din scooter förhindrar du att smuts och grus ansamlas och kommer in i scooterns rörliga delar. Det kan också förhindra rost.

Förvaring av din scooter

Täck över scootern när scootern inte används.

Förvara scootern på en torr, ren och säker plats (t.ex. i ett garage eller ett förråd).

Scootrar bör alltid täckas när de inte används för att skydda dem från låga temperaturer och förhindra korrosion. Låga samt höga temperaturer kan påverka batterierna och inverka på deras totala livslängd.

Allmänna kontroller

Kontrollera scootern regelbundet beträffande skador eller skräp som fastnat.

Kontrollera om det finns några lösa skruvar.

Kontrollera däcken beträffande skador – både massiva och luftpumpade däck kan skadas.

Kontrollera lampor och belysning.

Service

Scootrar har rörliga delar och säkerhetsdelar såsom bromsar och innesluten mekanik, som elmotorn. Dessa måste genomgå kontroll och service som utförs av en utbildad person.

De flesta tillverkare rekommenderar årlig service.

Följ dessa enkla steg för att förbättra scooterns livslängd och njut av självständigheten som den ger.