Passionate People

Inspiration, idéer och annat intressant


innehåll för personer med nedsatt rörlighet

Trycksår: Låt oss definiera dem!

Trycksår

Vad är trycksår?

Trycksår har många namn. Du har kanske hört några av dem: liggsår, sittsår, decubitus – olika ord för samma sak – trycksår. Oavsett vilket ord du använder är ett trycksår en skada på hud och underliggande vävnad över ett benutskott. Ett benutskott är en del på kroppen där vävnaden ligger tunt över benet. Det kan till exempel vara armbågarna, hälarna, bakhuvudet, ryggraden och sittbensknölarna.

Komplikationer relaterade till trycksår

Huden behöver inte ha en skada eller ett öppet sår för att du ska drabbas. Huden är vårt största organ och fungerar som en barriär mot omgivningen och är känsligt för skador. Dock har huden en anmärkningsvärd förmåga att självläka.

Trots detta kan ett trycksår fortfarande vara smärtsamt. Oavsett om det är ett öppet sår eller inte, är det fortfarande en skada. Det är viktigt för personer med ryggmärgsskada att vara medvetna om alla sekundära komplikationer som kan uppstå. Om du tror att tryckskador inte är ett problem för dig på grund av avsaknad av känsel, måste du vara medveten om att smärtan kan vara en utlösande faktor för ett tillstånd med högt blodtryck som kallas autonom dysreflexi. Du kanske inte är aktivt medveten om att din kropp upplever smärta, men kroppen vet fortfarande!

Hur kan jag förhindra trycksår?

När din hälsa är nedsatt av en eller annan anledning, blir det ännu viktigare att hålla huden frisk. Ett sätt är att undvika ställningar som ökar risken för att huden skadas. Några av dessa ställningar innefattar sittande, halvliggande, liggande på rygg och liggande på sidan.
Tala med din läkare om vilka andra ställen på kroppen du riskerar att utveckla trycksår, och utarbeta en plan för att i ditt vardagliga liv förebygga att dessa uppstår.