Passionate People

Inspiration, idéer och annat intressant


innehåll för personer med nedsatt rörlighet

Vad är camber? Är det viktigt för min rullstol?

Camber, vad är det?

Om du är ny som rullstolsanvändare har du kanske inte hört ordet ”camber” tidigare. Eller har du kanske hört det men vet fortfarande inte vad det betyder. Är camber viktigt? Är det något som du borde tänka på?

Camber är måttet på hjulens vinkel i förhållande till underlaget. När ett hjul står helt upprätt i 90 graders vinkel mot underlaget så är cambervinkeln noll. Om hjulet är vinklat in mot rullstolen i överkant så skapas en negativ cambervinkel. Om hjulen i stället vinklas ut från rullstolen får vi en positiv cambervinkel.

Cambervinkel på rullstol

När det kommer till rullstolar så pratar man bara om cambervinkel för bakhjulen. Cambervinkeln kan förbättra sidostabiliteten, vilket är viktigt för sportrullstolar. Vinkeln kan även förbättra andra hanteringsaspekter för rullstolen.

Fördelar med extra camber

Ju mer camber en rullstol har, desto vidare blir den nedtill. Den extra bredden ökar sidostabiliteten. Kraften omfördelas också vilket ger en mjukare och jämnare körupplevelse. Med större cambervinkel går det också att svänga och snurra snabbare.

Det finns även fördelar för kroppen. Om hjulen vinklas är det lättare att greppa tag om drivringen och rulla rullstolen. Kroppsrörelsen blir också mer naturlig med vinklade hjul. Med större cambervinkel kan du trycka nedåt och utåt.

Detta minskar påfrestningen på axlarna när du kör rullstolen. Med vinklade hjul skyddas också fingrar och händer vid manövrering där det är trångt. Eftersom de är bredare kommer alltid nedre delen av hjulen att slå i eventuella hinder först.

En annan fördel är enligt somliga att vinklingen ger rullstolen ett  sportigare utseende. Om du är sportigt lagd är det kanske det utseendet du föredrar.

Nackdelar med extra cambervinkel

Det finns vissa nackdelar med vinklade hjul. För det första är de bredare. Detta kan utgöra ett hinder i dörröppningar, gångar eller när man ska köra runt möbler.

Vinklade däck behöver ha särskilda slitbanor för att inte slitas ojämnt. Traditionella däckmönster är centrerade i mitten av däcket. När de vinklas slits de för snabbt på sidorna. Däckets slitbana måste därför vara placerad på den innersta kanten. Den här typen av däck är specialtillverkade för vinklade hjul.

Nu när du vet vad cambervinkel är för något, kan du bestämma om det är något som passar in i din livsstil!

 

Texten är översatt från engelska. Skrivet av:  Annie Beth Donahue är professionell skribent med inriktning på hälsa och funktionshinder. Du hittar henne på  www.anniebethdonahue.com