Passionate People

Inspiration, idéer och annat intressant


innehåll för personer med nedsatt rörlighet

Vad är gånghjälpmedel och hur kan de bidra till att förhindra fall?

Gånghjälpmedel

Gånghjälpmedel inkluderar allt från gåramar till rollatorer. Det finns ett stort utbud av olika varianter som har flera olika funktioner som bidrar till att förhindra fall beroende på hur och var de används.

Gåramar tillhandahåller mest stöd på liten yta, som t ex ett smalt sovrum eller liten toalett. Gåramen kan vara ett tryggt alternativ vid små ytor, vill man däremot röra sig fritt är rollatorn ett ovärderligt stöd.

Du bör välja gånghjälpmedel baserat på hur mycket stöd du behöver och hur du kommer att använda det. Samtliga modeller har dock några viktiga funktioner som bidrar till ökad balans och till att förhindra fall.

Ökar din understödsyta

Att hålla balansen beror på förmågan att hålla kroppen i mitten av sin egen understödsyta, vilket är den punkt där fötterna har kontakt med golvet.  Endast fötterna ger en liten understödsyta med endast två kontaktpunkter.  Gånghjälpmedel utökar din understödsyta till ytterligare fyra punkter över en större yta för ökad stabilitet.

En större understödsyta är ofta den viktigaste faktorn för att förhindra fall.  Samtliga gånghjälpmedel erbjuder en större understödsyta, tack vare det antal punkter som är i kontakt med.

 

Bidrar till en bra hållning

Många personer med gångsvårigheter utvecklar en framåtlutad kroppshållning.  Detta kan resultera i att balansen försämras då balanscentrum flyttas framåt, vilket då även ökar risken för att falla framlänges.

Gånghjälpmedel i rätt höjd ger stöd så att man kan hålla i handtagen och bibehålla raka armar för en mer upprätt hållning.  Detta kan förhindra fall och andra rörlighetsproblem, såsom ryggont och försämrad hållning på sikt.

 

Förebygger hasande

För dem med balansproblem eller svårigheter att förflytta sin vikt åt sidan är det vanligt att utveckla en hasande gångstil för att kompensera.  Detta innebär att man går långsammare, vilket ökar risken för att man fastnar med fötterna eller snubblar på mattkanter eller liknande.

Om man väljer rätt gånghjälpmedel och använder det på rätt sätt bidrar gånghjälpmedlet till en mer normal gångstil, med bättre gångbalans, hastighet och steglängd.

 

Fördelar vikt och skyddar leder

Gånghjälpmedel tar upp en del av din vikt genom armarna och fördelar vikten över en större understödsyta. På så sätt minskar påfrestningar på höfter och knän.  Bättre viktfördelning gör det inte bara enklare att gå, utan skyddar också lederna.

För dem som lätt blir trötta innebär en rollator att man känner sig trygg och kan gå längre.  En vilopaus går att ta när det behövs tack vare rollatorns sitsplatta.

 

Skapar självförtroende

Även lindriga gångsvårigheter eller rädsla för att falla kan leda till förlorat självförtroende, vilket kan leda till att man rör på sig mindre och till och med förvärra gångsvårigheter.  Det stöd och den stabilitet som en rollator bidrar med minskar risken för fall, gör att du kan gå längre och gör det möjligt att upprätthålla en hög grad av självständighet.

Vi kan alla sträcka oss efter en hand eller ett räcke vid utmanande underlag, och på samma sätt kan rollatorn ge dig stöd och självförtroende att fortsätta även om du upplever vissa svårigheter.

Det förekommer vissa risker om en rollator används på fel sätt. Ta därför alltid hjälp av din förskrivare för att välja rätt hjälpmedel.

 

Texten är översatt från engelska. Skrivet av: Clare Schwalbe