Passionate People

Inspiration, idéer och annat intressant


innehåll för personer med nedsatt rörlighet

På hjul genom Europa: Vad är möjligt när du älskar att resa?

Vad är möjligt när man älskar att resa?

Vera Almeida har ett mål. I 40-årspresent till sig själv vill hon resa till 40 olika länder. Som om inte det vore nog, så planerar hon att klara av detta på cirka sex månader. Vera ser den här resan som ett slags firande.

Det är ett perfekt sätt och en perfekt tidpunkt att trotsa sina rädslor och testa sina gränser.

Vera Almeida

Vera bor i Miranda do Corvo, Portugal, med sina föräldrar och sin bror. Hon föddes med kongenital (medfödd) muskeldystrofi, vilket innebär att hon alltid måste använda rullstol. Vera använder en Storm A40, samt en annan, eldriven rullstol från Invacare, för att ta sig fram. Rullstolen har dock aldrig stoppat Vera från att göra det hon har bestämt sig för. Veras dag ser ungefär likadan ut som alla andras dagar. Hon kliver upp, går till jobbet, kommer hem och tillbringar sin lediga tid till att återhämta sig. Vera behöver dock en assistent som hjälper henne med många av dessa saker.

Vera har en magisterexamen i personaladministration och organisationsbeteende från Instituto Superior Miguel Torga i Coimbra, Portugal, och arbetar som statistik- och rapporteringstekniker inom personalfrågor på ett livsmedelsföretag. Hon har också studerat engelska i fyra år vid University of Reading samt engelska, kultur och språk vid University of Kent, Storbritannien, vilket har gjort det möjligt för henne att också ge privatlektioner i engelska. På fritiden är hon styrelseledamot i portugisiska organisationen för neuromuskulära sjukdomar och volontär på Junior Achievement Portugal. Veras intressen är att sjunga, läsa och, som många redan har gissat, att resa!

 

I februari 2018 fyller Vera 40. För att fira denna speciella dag bestämde hon sig för att resa runt i Europa i sex månader. Resan är inte avsedd att vara en förlängd semester. Vera har viktigare planer. ”Eftersom jag anser att tillgänglighet handlar om mer än ramper och hissar, kommer jag att besöka 40 europeiska städer och undersöka de bästa tillgänglighetslösningarna för rullstolar. Förhoppningsvis kommer jag att få nya perspektiv på aktuella tillgänglighetsstrategier och -praxis och ha förmånen att träffa andra personer i rullstol. Detta kommer säkerligen att hjälpa mig att bättre förespråka ett mer inkluderande samhälle i mitt hemland Portugal, där många med mig känner att de är fast i sina hem på grund av dålig tillgänglighet”, säger hon på sin Go Get Funding-sida.

Eftersom Vera behöver personlig assistans hela dagen, varje dag, kommer hon inte att kunna resa på egen hand. Kostnaden för en personlig assistent på heltid kommer att öka resekostnaden avsevärt. Därför bestämde hon sig för att samla in pengar för att kunna betala utgifterna för sin personliga assistent.

Veras resa

Vera planerar att resa med sin personliga assistent från juni till december 2018. Hon kommer att använda flera olika transportmedel – flygplan, tåg och naturligtvis sin eldrivna rullstol från Invacare. Ett viktigt syfte med resan är att utvärdera de bästa lösningarna som används i Europa för att öka tillgängligheten för personer med nedsatt rörlighet. Hon hoppas att hon kan få nya idéer från olika europeiska strategier.

Vera kommer att berätta om sin resa på sin Facebook-sida och i sin blogg. För närvarande används sidan för att skapa kännedom om resan och samla in pengar. Hon planerar att börja i norra Europa med Irland, Island, Sverige, Danmark och Storbritannien. Därefter kommer hon att resa genom Tyskland, Österrike, Schweiz och några andra länder. Istanbul är det mest avlägsna resmålet, och Lissabon är hennes slutdestination innan hon återvänder hem.

Det finns några saker som Vera vet om att hon kommer att stöta på. Felparkerade bilar, branta ramper, höga diskar och trånga utrymmen i byggnader är sådant som Vera stöter på dagligen. Hon känner dock till att vissa städer har bättre tillgänglighet än andra. Hon tror inte att det bara är politikernas uppgift att göra livet mer tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. Vera anser att alla i samhället delar på ansvaret. Hon tycker att man måste hjälpa medborgarna att bli mer medvetna om och lyhörda inför andras behov. ”Om man inte lär sig att acceptera och respektera varandra kan ingen förändring ske, oavsett hur bra lagstiftningen är”, säger hon.