Passionate People

Inspiration, idéer och annat intressant


innehåll för personer med nedsatt rörlighet

Vårdsängar: vad är det för något och vad gör de?

Vårdsäng SB755

Vårdsängar används i traditionella vårdmiljöer och kallas ibland även profilsängar eftersom madrassen vilar på en profilbotten.

Med en befolkning som blir allt äldre och en vårdfilosofi som bygger på att människor med mycket komplexa behov ska kunna vara kvar hemma, har användningen av vårdsängar blivit ett betydligt vanligare inslag i hemmet och andra miljöer i samhället.

Vårdsängar är mekaniska medicintekniska produkter som kräver strömförsörjning för att driva sängens olika profildelar/funktioner via handkontrollen.

Vad gör sängarna?

En vårdsäng har ett antal profildelar, vanligen ryggstöd, knäböj, höjdjustering och ibland även tippfunktion (Trendelenburg).  Valet av profildelar beror på om sängen har fyra eller två sektioner. Utförandet med två sektioner har endast höjdjustering och ryggstöd.  Varje profildel har ett särskilt användningsområde men är konstruerad att tillsammans med övriga profildelar stötta brukaren.

Höjdinställning

Med denna funktion kan brukaren och/eller vårdpersonal justera sängen i höjdled med hjälp av handkontrollen.

Detta är en viktig funktion hos vårdsängen eftersom den ökar brukarens oberoende vid förflyttning till/från sängen. Personalen kan också justera höjden på sängen för att kunna flytta och hantera brukaren med god hållning.

För bibehållet/maximalt oberoende för brukaren kan det vara bra med en lägre höjdinställning när benen ska svängas upp i sängen, medan en högre höjdinställning underlättar skiftet från sittande till stående när brukaren ska förflytta sig från sängen.

Vårdpersonal som använder sängen kan justera höjden efter situation och behov, vilket underlättar personlig omvårdnad och placering av lyftsele inför förflyttning med lyft.

Ryggstöd

Ryggstödet på en vårdsäng används för att hjälpa brukaren att sitta upp med minimal eller ingen ansträngning alls.  

Detta kan ha flera fördelar, såsom ökad aktivitetsnivå (t.ex. läsa, titta på TV), bättre hälsa och välmående (t.ex. äta och dricka med minskad risk att sätta i halsen). Det finns även tydliga belägg för att 30 graders liggställning minskar risken för samhällsförvärvad lunginflammation och tryckskador. Även förflyttning och hantering underlättas (att ta sig från liggande till sittande kan vara ett tungt moment när brukaren ska flytta sig från sängen och upp i stående.

Ett vanligt problem med ryggstödet är att när det höjs upp så kan brukarens säte flyttas nedåt i sängen så att kroppens position förskjuts.  Detta är inget större problem om brukaren kan ändra kroppsställning på egen hand, men det orsakar merarbete om vårdpersonal måste utföra momentet.

Knäböj

Med denna funktion går det att höja upp lårets vinkel för ökad komfort och möjlighet till aktivitet samt för att underlätta vid förflyttning och hantering.  På så sätt kan brukaren bekvämt ta sig upp i en bekväm sittställning.  Brukarna kan även delta i aktiviteter som de annars inte kunnat göra.  Vid användning av ryggstödet är det också viktigt att kunna höja upp låret eftersom vinkeln hindrar brukarens säte från att skjutas nedåt i sängen vid förflyttning till sittande ställning.  Därigenom minimeras behovet av att korrigera brukarens kroppsställning.

Tippfunktion (Trendelenburg)

Med den här funktionen går det att tippa hela sängen så att fötterna hamnar i ett högre läge än huvudet.  Funktionen används främst av medicinska skäl.

Vårdsängarna går att få tillsammans med ett stort urval tillbehör, såsom olika stöd- och vändhandtag, grindskydd och lyftbåge. De främjar brukarens hälsa och välbefinnande samtidigt som det blir enklare för personalen att hjälpa brukaren till ökat oberoende.

Texten är översatt från engelska. Författare: A. Ferry, the O.T Agency