Passionate People

Inspiration, idéer och annat intressant


innehåll för personer med nedsatt rörlighet

Vilken roll spelar rullstolens länkhjul?

Länkhjul

Länkhjul förbises ofta, men de har stor betydelse för rullstolens funktion. De två små hjulen längst fram kan rotera i alla riktningar, vilket gör rullstolen mycket lättare att manövrera och är fästa i själva stolen med hjälp av hjulhus.

Att välja rätt länkhjul

Precis som med många andra av rullstolens delar finns det olika typer av länkhjul för olika behov. Länkhjulen kan tyckas vara en väldigt liten del av rullstolen, men de kan faktiskt ha mycket stor betydelse. Tänk bara på matbutikernas kundvagnar och hur svåra de är att manövrera om hjulkonstruktionen är dålig!

Med det i åtanke är det inte svårt att föreställa sig hur stora problem ett par ostadiga eller felanpassade länkhjul kan orsaka. Med andra ord är det viktigt att välja rätt hjul.
Innan du köper länkhjul till din rullstol måste du också ta reda på vilken storlek du behöver eftersom den kan variera avsevärt – från 2,75 till 10 tum. Eftersom länkhjulen styr stolens rörelser är det viktigt att du köper rätt typ av hjul för just dina behov.

När du väljer länkhjul bör du därför fundera kring hur du kommer att använda stolen och hur du vill kunna röra dig. Kör du ofta på ojämna underlag? Prioriterar du hastighet framför komfort? Använder du stolen mer inomhus än utomhus?
Faktum är att huvuddelen av alla stötar och vibrationer som en rullstolsanvändare kan uppleva i stolen härrör från de främre länkhjulen, inte från de större bakhjulen. Ditt val har därför mycket stor betydelse.

Olika typer av länkhjul

Länkhjul till rullstolar är oftast grå eller svarta. Andra färger kan dock ibland fås till en något högre kostnad för den som vill piffa upp sin stol.
Pneumatiska eller semi-pneumatiska länkhjul ger en mjukare körupplevelse eftersom hjulen har en stötdämpande effekt på ojämna underlag. De är dock också något långsammare och kan punkteras och kräver därför underhåll.
I andra änden av skalan återfinns mindre, solida länkhjul som lättare kommer upp i hastighet men ger en mer ojämn körupplevelse. Solida hjul absorberar stötar sämre men håller längre eftersom de inte kan punkteras. Den här typen av hjul är vanligast.
Mindre länkhjul kan också fastna i sprickor och skrevor vilket gör det lite svårare att köra rullstolen på varierade eller ojämna underlag. Större länkhjul är stadigare men inte lika lätta att köra snabbt med.

Skötsel av länkhjul

Ingen vill vara med om att rullstolen går sönder. Om du vill att din stol ska hålla länge och fungera bra är det därför viktigt att du sköter om den på bästa sätt. Om de inte kontrolleras ordentligt kan även de allra minsta komponenterna drabbas av fel som innebär att rullstolen måste skickas iväg för reparation. Regelbundet underhåll kan förhindra och förebygga problem innan de uppstår.
Det gäller inte minst länkhjulen, som bör kontrolleras med jämna mellanrum. Kontrollera dem med avseende på sprickor eller andra skador samt synligt slitage. Snurra hjulet inuti hjulhuset och kontrollera att det rör sig obehindrat. Om du är osäker bör du be en fackkunnig person om hjälp, även om länkhjul oftast kan bytas relativt enkelt av rullstolsanvändarna själva, eller av personer i deras närhet.