Passionate People

Inspiration, idéer och annat intressant


innehåll för personer med nedsatt rörlighet

Hur du laddar och underhåller din elrullstols batteri

Batteri till elrullstol

Du har precis fått en ny elrullstol förskriven och som du förhoppningsvis är mycket nöjd med. Precis som för andra elrullstolsanvändare har du säkert förväntningar på körsträckan på din stol, för att uppnå rörlighet, självständighet, frihet, säkerhet och tryggheten i att komma hem som förväntat. Allt detta beror i allra högsta grad på rullstolens batteri! Eller har du kanske känt att din elrullstol inte uppnår den sträcka som anges i de tekniska specifikationerna? Vad kan du göra för att öka batteriets livslängd och optimera körsträckan? Nedan kommer vi att ge några tips om batteriunderhåll.

Viktigt: Kom ihåg att information som finns i det här inlägget gäller specifikt för Gel och AGM batterier vilket är det som traditionellt sett är den vanligast förekommande batteri-typen för elrullstolar och scootrar i Sverige.

Faktorer som påverkar körsträckan hos elrullstolar

Körsträckan påverkas av två faktorer, nedan angett som fasta och varierande.

De varierande faktorerna är:
• Nyttolast, användarens vikt och tillbehör etc.
• Underlag och egenskaper
• Miljöpåverkan, lufttemperatur exempelvis.
• Körbeteende
• Däckens lufttryck
• Konfiguration, elektriska sitsinställningsmöjligheter etc.
• Batteriets kapacitet

De fasta faktorerna är:
• Produktens vikt
• Storlek på batteriet
• Framdrivningsteknologi, bak-, mitt- eller framhjulsdriven
• Viktfördelning
Låt oss ta en titt på dessa faktorer mer i detalj.

Varierande faktorer

Nyttolast
Nyttolasten på en elrullstol är en kombination av användarens vikt och föremål som transporteras på rullstolen (t ex syrgasprodukter eller en väska med matvaror). Eftersom de flesta användare och laster inte är lika tunga som den angivna produktens maximala nyttolast, kan effekterna på sträckan variera ganska mycket.

Underlagets yta och egenskaper
Jämn, hård yta minskar batteriförbrukningen. Å andra sidan, kommer körning på mjukt, ojämnt, skrovligt eller halt underlag att öka effektförbrukningen.

Miljöpåverkan
Låg temperatur påverkar viskositeten av batteriets GEL. Vid temperaturer mellan -5° C och -10° C kan körsträckan reduceras med ca 10 % (i detta fall bara som en tillfällig minskning). Den idealiska arbetstemperaturen för batterier är inom intervallet 18° C till 25° C.

Körbeteende
Start & Stopp, lutning, hindertagning och svängar är energikrävande åtgärder som konsumerar kapacitet.

Lufttryck i däcken
Lågt lufttryck ökar rullmotståndet.

Konfiguration, stolens utrustning
Elfunktioner såsom elektrisk sitsvinkeljustering (Tilt), elektrisk ryggstödsjusterng ellyft och elektriskt vinkelställbara benstöd konsumerar energi. Frekvent användning av dessa alternativ minskar körsträckan.

Batteri kapacitet
Batteriets kapacitet definierar den kraft som är tillgänglig för att köra elrullstolen. Temperatur, ålder och hur de har skötts (läs laddats)  är faktorer som påverkar kapaciteten och körsträckan.

Här är därför några enkla regler när det gäller batteriunderhåll:
• Ladda batterierna, även när de inte använts
• Kör med så konstant hastighet som möjligt
• Kontrollera lufttrycket i däcken i enlighet med specifikationerna
• Gör inte onödiga svängar och kör inte slalom!
• Överlasta inte ellrullstolen

 

Fasta faktorer

Vikten
En lättare elrullstol kommer att förbruka mindre energi.

Batteri storlek
Större batterier med högre kapacitet kommer att tillåta längre körsträcka (men ökar å andra sidan totalvikten).

Framdrivningsteknologi
Kombinationen motor / växellåda inverkar på energibehovet och körsträckan. Bakhjulsdrivna stolar förbrukar mer energi än fram- eller mitthjulsdrivna stolar.

Några ytterligare faktorer att beakta

Var dessutom uppmärksam på dessa överväganden som är mycket viktiga för batterierna bästa funktion.

Priming
Priming är en avgörande faktor i batteriets livslängd. Priming görs vid den första laddningen och laddningen bör vara mellan 18 och 24 timmar.

Formatering
Formatering kan sägas slutföra tillverkningsprocessen och sker under laddning / urladdningscykler. De första fem laddnings- / urladdningscyklerna bör hållas oförändrade. I själva verket når nya batterier normalt sin fulla kapacitet efter upp till 20 laddningscykler. Tänk på att nya batterier direkt från produktionen helt enkelt inte kan uppnå sin fulla kapacitet redan från början!

Förvaring av batteri
Batterielektrolyten får inte bli fryst! Fryspunkten för svavelsyra är -36° C, men om det redan är helt urladdat är fryspunkten redan vid 0° C!

Allmän information om laddning
Nya batterier måste alltid laddas fullt en gång innan de används första gången. Nya batterier kommer att ha sin fulla kapacitet efter ca 10 – 20 laddningscykler (inkörningsperiod). Denna inkörningsperiod är nödvändig för att fullt ut aktivera batteriets maximala prestanda och livslängd. Följ instruktionerna nedan för att garantera en säker användning och livslängd för batterierna:

• Ladda 18 timmar före första användningen
• Rekommendationen är att ladda batterierna dagligen efter varje gång man använt sin elrullstol, även om den bara är delvis urladdad, såväl som över natten
• Beroende på hur urladdat batteriet är, kan det ta upp till 12 timmar tills det är fulladdat igen
• När batteriindikatorn visar röd lysdiod, ladda batterierna i minst 16 timmar, och strunta i att det står att batteriet är fulladdat på displayen!
• Försök att ladda under 24 timmar en gång i veckan för att säkerställa att båda batterierna är fulladdade
• Ladda inte batterierna lite utan ladda dem fullt regelbundet
• Ladda inte batterierna vid extrema temperaturer. Höga temperaturer över 30° C rekommenderas inte för laddning, samt låga temperaturer under 10° C.
• Instruera assistenter och / eller anhöriga såsom familjemedlemmar om batteriets funktion.

För att sammanfatta saker

Det är ett faktum att uppladdningsbara batterier är förbrukningsvaror till följd av naturlig förlust av kapacitet och livslängd. Som användare måste man förstå vikten av att ta hand om stolen och batteriet. Skonsam behandling kan förlänga livscykeln, som att ladda batteriet fullt när så är möjligt, förvaring i svala temperaturer, undvika frysgrader, titta till  och ladda batteriet vid förvaring minst en gång i månaden för att undvika total urladdning. Slutligen, kom ihåg att batteriet uppnår full kapacitet först efter minst 10-20 laddningscykler och att om du minimerar onödiga energikrävande åtgärder  får du så lång körsträcka som möjligt.