Passionate People

Inspiration, idéer och annat intressant


innehåll för personer med nedsatt rörlighet

Underhåll din manuella rullstol för bästa prestanda!

Underhåll av manuell rullstol

Rullstolens funktion och prestanda hänger på hur väl du underhåller den

En rullstol som går smidigt främjar framdrivningen och minskar överansträngning i överkroppen. Underhåll är viktigt och om inte rullstolen underhålls kan det kännas som att rullstolens funktion försämrats och måste bytas ut när det i själva verket räcker med några enkla reparationer.

I den här bloggen presenterar vi allmänna underhållstips för  manuella rullstolar. Som användare kan du plötsligt upptäcka att rullstolen är tyngre att rulla eller drar åt något håll även på platta underlag. Det kan vara så att ditt allmäntillstånd förändrats, men det kan också vara så att rullstolen behöver ses över för att fungera optimalt. Somliga säger att det känns som att köra i lera eller i motlut hela dagen.

En tumregel är att inspektera  din rullstol en gång i månaden. På så sätt vet du och de som hjälper dig när rullstolen ska servas samt när man ska kontakta hjälpmedelscentralen eller servicetekniker. Vid leverans och montering av rullstolen ska leverantören och arbetsterapeuten gå igenom vikten av att underhålla rullstolen för att den ska fungera optimalt. Detta kan påverka din mobilitet avsevärt.  Om du inte fått någon genomgång av detta kan du be att få en sådan.

 

Underhåll av däck

Inspektera och kontrollera  regelbundet om bakdäck, framhjul och lager uppvisar tecken på slitage, punktering, sprickor, ojämnheter eller om något sitter löst.   Samtliga komponenter är i direkt kontakt med olika ytor och förhållandena skiljer sig från användare till användare.  Därför är det viktigt att regelbundet se över behovet av reparation och byte av delar.

Har du luftfyllda däck, och kan trycka in tummen mer än 5 mm i däcket, tyder detta som regel på att du måste pumpa det. Följ det rekommenderade däcktryck som anges på däcket. Använd en manuell handpump eller luftkompressor för påfyllning. Använd tryckmätare för att inte fylla på för mycket eller för lite luft. Lyft rullstolen i en sida åt gången (när du inte sitter i den) och snurra på hjulet för att kontrollera lagrens funktion. Snurra och vrid på drivhjulen för att kontrollera att de snurrar jämnt och smidigt. Kontrollera ekrarna i hjulet genom att försiktigt klämma ihop två stycken. Fortsätt hela vägen runt hjulet. Om ekrarna ger vika eller böjs vid en lätt hoptryckning kan du behöva vända dig till en servicetekniker. Eller så kan du försöka dra åt dem själv eller uppsöka en cykelreparatör för att få hjälp.

Kontrollera att hjulen är korrekt riktade och att de inte gnisslar eller drar åt något håll på plana ytor. Hjulaxeln ska gå smidigt i hjulet och det ska både kännas och höras när den klickar på plats. Hjullåsen ska hålla däcket i ett fast grepp. Låsanordningarna ska gå att aktivera utan att störa hjulen när de rullar. Justera dem om de inte håller åt ordentligt samt när däcken är nypumpade.

 

Sätet

Kontrollera att det inte finns några hål eller revor i sätet eller klädseln.  Om huden kommer i kontakt med skrynkligt material kan tryck uppstå och orsaka skavsår eller trycksår.  Kontrollera att fästanordningarna är säkra, i synnerhet nackstödet då detta kan utgöra ett säkerhetsproblem.  Tidens tand kan få stoppningen att förlora sin form och spänst.  Detta kan påverka hållning, tryck, balans och framdrivning.  Om det finns spännband för stoppningen med kardborrfäste ska du dra åt dem där du behöver stöd enligt arbetsterapeutens anvisningar. Kontrollera om spännbandet är slitet och behöver bytas ut.

Delar

Delar som är fästa i ramen på rullstolen, såsom benstöd, fotplatta, armstöd m.m. lossnar med tiden.  Kontrollera att fastsatta delar inte trillat av eller börjar lossna.  Ha alltid skruvnycklar eller andra lämpliga verktyg till hands för att kunna dra åt delar som sitter löst.  Metallkanter kan bli vassa eller sticka ut när de utsätts för slitage.  Dra försiktigt med handflatan längs kanten på stolen för att kontrollera att det inte finns några vassa områden.  Kontrollera att svetsar och böjda delar är intakta.

 

Rengöring

Torka av ramen med vatten och rengöringsmedel. Eftertorka noggrant för att förebygga rostangrepp.  Rullstolen ska förvaras inomhus för att inte dra åt sig fukt.  Avlägsna smuts, hår och ludd från hjul och hjulaxlar. Rengör hjulaxelns snabbfästen med smörjmedel och kontrollera att det går att dra ut och sätta tillbaka dem smidigt på ramen.

Underhåll bör göras fyra gånger per år. Exempel på detta kan vara att spreja smörjmedel på gångjärnen för att de ska röra sig friktionsfritt. Lämna in rullstolen för genomgång hos servicetekniker minst en gång om året.  Om du bor i ett område med kärv väderlek rekommenderas mer frekvent service.

 

Texten är översatt från engelska.

Skrivet av:  Lois Brown, MPT, ATP/SMS