Passionate People

Inspiration, idéer och annat intressant


innehåll för personer med nedsatt rörlighet

Smidigaste vägen med rullstol genom säkerhetskontrollen på flygplatsen

Smidigaste vägen med rullstol genom säkerhetskontrollen på flygplatsen

Att gå genom säkerhetskontrollen på flygplatsen kan vara ett stressmoment för vem som helst. Köerna är långa och bestämmelserna många. För den som sitter i rullstol kan det vara extra svårt. Läs följande tips innan du ger dig ut och flyger nästa gång så du vet vad du har att vänta och vad som är den smidigaste vägen med rullstol genom säkerhetskontrollen på flygplatsen.

Rullstolar

För det första behöver du inte kliva ur din rullstol – så det behöver du inte oroa dig för! Klarar du inte av att stå upp kan du sitta i rullstolen hela vägen genom säkerhetskontrollen.

Klarar du att stå eller gå kortare sträckor, kan du välja att gå genom detektorbågen och sätta dig i rullstolen så snart du är på andra sidan.

Om du måste sitta i rullstolen hela tiden så kan personalen i säkerhetskontrollen välja att kroppsvisitera dig i stället. Detta bör göras av personal med samma kön som du själv, vilket innebär att du kan behöva vänta tills någon är ledig. Om du känner dig obekväm med situationen har du all rätt att säga ifrån. Du kan också begära att kroppsvisiteringen sker på en diskret plats i närvaro av två personer.

Stäm av dina förväntningar med personalen

Innan någon kroppsvisitering sker ska du tala om för personalen vad du kan göra, och vad du inte kan göra, samt beskriva ditt hälsotillstånd. Om du inte kan lyfta armarna, eller röra på någon kroppsdel, är det viktigt att du påtalar detta. Berätta i förväg om du har ont någonstans och ifall de måste vara försiktiga när de rör eller tar i dig. Ibland använder personalen en handhållen magnetstav. Om du har metalldelar inopererade i kroppen ska du tala om det.

Din rullstol genomsöks även den. Detta kan omfatta alla delar av rullstolen såsom dynor, ram och avtagbara väskor eller förvaringsfickor. Om du har nödvändiga mediciner förvarade på rullstolen ska du varsko personalen om detta. Titta även i väskor och förvaringsfickor på rullstolen innan du går igenom säkerhetskontrollen så att du inte har glömt några otillåtna saker i dem.

Handbagage

EU har regler om vad du får lov att ha med dig i ditt handbagage. Behållare får innehålla högst 100 ml vätska. Större behållare kan bara tas med i incheckat bagage. De små behållarna måste också förvaras tillsammans i en transparent plastpåse.

Enligt  EU:s säkerhetsregler så är ”viktiga mediciner samt barnmat och mjölk tillåtna i större mängder än 100 ml, men bara för användning under resan och man kan även be dig bevisa äktheten för dem.”
Andra saker som inte får medföras är  vassa föremål som rakblad, knivar med egg längre än 6 cm och saxar med skär längre än 6 cm, mätt från fästbulten. När du packar ska du därför kontrollera att du inte har fått med knivar eller saxar bland dina mediciner.

Incheckat bagage

Om du måste medföra otillåtna saker kan du packa dem i bagage som du ska checka in. Incheckat bagage kan innehålla nästan vad som helst förutom saker som kan explodera. Därför bör aerosolburkar inte packas i bagage som du ska checka in.

 

Här är en lista över saker som är förbjudna enligt EU:s säkerhetsregler:

  • ammunition,
  • spränghattar,
  • sprängkapslar och tändrör,
  • minor, granater och andra explosiva militära material,
  • fyrverkerier och andra former av pyroteknik,
  • rökalstrande burkar och patroner,
  • dynamit, krut och sprängmedel av plast.

Resa utanför EU

Alla länder har egna bestämmelser för sin flygplatssäkerhet. Om du reser utanför EU bör du googla på ”flygplatssäkerhet” följt av landets namn.

Texten är översatt från engelska. Författare: Annie Beth Donahue är professionell skribent med inriktning på hälsa och funktionshinder. Du hittar henne på www.anniebethdonahue.com